Descrierea localităţii

Asuaju de Sus este reşedinţa comunei, situată în zona de sud vest a judeţului Maramureş în zona etnografică cunoscută sub denumirea de “Ţara Codrului”.

Comuna Asuaju de Sus este străbătură de râul Asuaj şi înconjurată de dealurile Tarnița, Hurez, Dosul Mare şi Culmea, cu o suprafaţă totală de 5700 de hectare, alcătuită predominant din lunci şi terase, caracterizate de o zonă colinară, bine definită, de la arhitectură la folclor, datini şi tradiţii dar şi bogată în păduri de fag, stejar şi brad. 

Localitatea administrează două sate: Asuaju de Sus, centrul comunal, şi Asuaju de Jos. Aici locuiesc 1615 de oameni, din care 50% formează populaţia aptă de muncă.

Localitatea se află la numai 15 km de oraşul Ulmeni şi la 45 de km de Baia Mare, reşedinţa de judeţ, şi se învecinează cu comunele: Ariniș, Baiţa de sub Codru, Homoroade (Satu Mare) şi Bârsău (Satu Mare).

De la Baia Mare se poate ajunge la Asuaju de Sus pe Drumul Naţional Cluj Napoca - Baia Mare până la Hideaga şi de aici pe Drumul Judeţean 180 D. Legătura cu judeţul Satu Mare este asigurată de Drumul Judeţean 193 E. Cea mai apropiată staţie de transport feroviar este Gara Ulmeni.

Economia comunei Asuaju de Sus este de tip tradiţional, bazându-se cu preponderenţă pe agricultură. În localitate există asociaţii familiale, precum şi proprietari de terenuri care lucrează individual la cultivarea pământului. Comuna are 3050 ha de teren agricol. Cele mai mari suprafeţe sunt cultivate cu porumb, grâu, cartofi şi floarea soarelui. Se mai cultivă de asemenea rapiţa şi inul. În zona intravilană legumele ocupă primul loc. În ceea ce priveşte zootehnia, menţionăm că în Asuaju de Sus se cresc în special bovine, ovine şi porcine. Industria îşi face simţită prezenţa prin exploatarea şi prelucrarea lemnului, localitatea având și o fabrică de mobilă. Comuna administrează în jur de 2700 ha de păduri de foioase.

Comuna Asuaju de Sus se face cunoscută și pentru fondul cinegetic de aici, în special pentru partidele de vânătoare ce au loc pe teritoriul ei. Vremea frumoasă, peisajul colorat de toamnă și spectacolul propriu zis al vânătorii participă an de an la un adevărat regal cinegetic.

În Asuaju de Sus se organizează anual Târgul Cepelor - cel mai mare si cel mai vechi târg din regiune. Acesta este însoţit de dansuri şi muzică populară şi atrage locuitori din toată Ţara Codrului.

 

Știri

Imagini Asuaju de Sus